Miljöpolicy

Det övergripande målet för Värmdö gymnasiums miljöarbete är en hållbar utveckling. Vi ska gemensamt ta ansvar för att på ett målmedvetet sätt uppmärksamma miljö- och klimatfrågor, och för att stödja och driva en utveckling i rätt riktning.

Prioriterade områden

 1. Undervisningen
  Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de utvecklar en förståelse för världens miljö-, resurs- och klimatfrågor och lär sig verka för en hållbar utveckling (se Ledmotiv nr 2 i Arbetsplanen)
 2. Energiförbrukning
  Vi ska genom justering av värme, ventilation och belysning hålla energiförbrukningen nere. Ventilationen stängs av vid skoldagens slut och sätts åter på vid skoldagens början. Justeringsmöjligheter av elementen i klassrummen begränsas för att temperaturen inte i onödan ska ökas.
 3. Miljöpåverkan vid resor och transporter
  Vi ska verka för att minska negativ miljöpåverkan genom att alla uppmanas promenera, cykla eller använda kollektiva färdmedel till och från skolan och i möjligaste mån åka tåg vid tjänste- och studieresor. Är en resa möjlig att göra med tåg med en restid under 1 dygn (enkel resa) ska resan inte ske med flyg.
 4. Återvinning
  Alla på skolan ska använda våra system för källsortering och återvinning av sopor, papper, kartong, batterier och pant med mera. Vi ska arbeta för att öka återvinningsgraden. Restprodukter från kemiinstitutionen lämnas för särskild hantering.
 5. Miljövänliga produkter
  Miljömärkta produkter som oblekt papper och miljövänliga rengöringsmedel ska i första hand köpas in liksom ekologiska och KRAV- eller rättvisemärkta varor. Vi ska sträva efter att minska kopieringen.
 6. Livsstil
  Värmdö gymnasium ska vara en rökfri miljö för såväl elever som personal. Skolan skall verka för att elever och personal uppmuntras till en miljömedveten livsstil i det vardagliga livet. Omsorg om miljön bör omfatta både arbetstid och fritid för att få effekt.

Ladda ned PDF