Om föreningen

Grönt är Skönt är en ideell förening på Värmdö gymnasium som jobbar för att lyfta frågor gällande miljö och hållbarhet. Syftet med föreningen är att göra miljöfrågor mer förståeliga för elever och personal på Värmdö gymnasium, samt ge tips på konkreta saker man kan göra för miljön.

Vårt mål är att bistå med information och fakta om miljön och klimatkrisen samt ge tips och uppmana till förändringar i vardagen. Vi arbetar även mot att göra de miljösmarta alternativen mer lättillgängliga genom att informera via instagram och föreläsningar samt bistå med miljöinitiativ såsom miljö- och klädbytarvecka.

Vi välkomnar alla miljö- och hållbarhetsintresserade att delta i det arbetet vi gör på skolan och bidra med egna ideer för att göra Värmdö gymnasium ännu bättre.

Kontaktuppgifter: