Värmdö gymnasiebibliotek är en integrerad del av den pedagogiska verksamheten på Värmdö gymnasium med särskilt fokus på medie- och informationskunnighet (MIK) och läs- och skrivfrämjande arbete.

Skolbibliotek i världsklass!

Bibliotekarien är tillgänglig för eleverna och erbjuder interaktiv vägledning i informationssökning, källvärdering samt litteratursamtal/litteraturförmedling.

I biblioteket har eleverna tillgång till tysta arbetsplatser, en fritt tillgänglig Smart Board för informationssökning, aktuell litteratur i skolans karaktärsämnen, tidningar och tidskrifter samt skönlitteratur.

Inköp av litteratur sker dels genom direkta önskemål från elever och lärare, dels löpande av bibliotekarierna i syfte att hålla bokbeståndet så aktuellt och målgruppsanpassat som möjligt. Bibliotekets bestånd ska vara direkt användbart för eleverna i deras skolarbete och spegla undervisningen. Det ska vara tydligt under elevens skolgång att bibliotekarier är medpedagoger som samarbetar med lärarna för ökad måluppfyllelse. Biblioteksrummet ska vara en inbjudande miljö för läsning och studier.

År 2018 utnämndes Vgy:s skolbibliotek till ett Skolbibliotek i världsklass

Kontakta bibliotekarien

Helena Pahlmblad
Tel. 08-505 55 127
Mejla Helena

Som elev på VGY använder du i första hand Bibliotekets sida i Google Classroom. Där hittar du alla digitala resurser som biblioteket erbjuder och som du kan använda dig av i ditt skolarbete.