Tillgänglighets­redogörelse

Värmdö gymnasium har åtagit sig att göra vgy.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller vgy.se och underliggande tjänster.

Status

Webbplatsen vgy.se och uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkt (er) nedan. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av tillgängligheten så att alla ska kunna ta del av vår tillgängliga information.

Otillgängliga [delar / innehåll / funktioner] listas nedan:

  • Vissa bilder saknar alt-texter (textalternativ). Detta är under åtgärdande och vi räknar med att ha färdigställt detta under 2022.
  • På skolans webbsidor finns dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven för tillgänglighet. Dessa granskas kontinuerligt och kommer att åtgärdas eller ersättas av statiska webbsidor under 2022.
  • Delar av av elevhanteringssystemet Dexter uppfyller inte kraven på tillgänglighet rörande användning av enheter med olika skärmbredder samt tangentbordsnavigation. Systemleverantören har meddelat att produkten kommer att fasas ut, ett planerat kommungemensamt ersättningssystem inväntas och beräknas vara på plats hösten 2023.

Om du har behov av att ta del av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta skolan på följande sätt:

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 2022-02-08.

Våra webbplatser har granskats dels med programvara som mäter tillgänglighet jämfört med WCAG, dels manuellt av våra webbutvecklare. Senaste granskning gjordes under februari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-22.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du upptäcker brister på vgy.se som inte finns upptagna i denna tillgänglighetsredogörelse eller anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du lämna dina synpunkter i nedanstående formulär. Fält märkta med (*) är obligatoriska.

Din e-postadress (för återkoppling, valfritt)
Beskriv problemet så tydligt som möjligt, och ange gärna vilken typ av enhet (dator, mobilskärm o.s.v.) du använder

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.