Ibland behöver man någon att prata med i förtroende. På Värmdö gymnasium kan du i lugn och ro samtala med vår skolsköterska om medicinska frågor eller med vår kurator om personliga eller sociala frågor.

Jessica Ehrlund

Skolsköterska

Extern hjälp och rådgivning:

Vårdcentral

Närmaste vårdcentral är Capio vårdcentral vid Gullmarsplan. Det tar ca 5 minuter att gå dit från skolan. Deras öppettider är generösa och de har drop-in. Läs mer på Capios hemsida.

Akutmottagning

Närmaste sjukhus är Södersjukhuset/SÖS. Växel 08-616 10 00

1177 Vårdguiden

Ger tips och råd via webbsidan eller på telefon 1177

Skolkurator

Samtalsstöd för elever

Mitt arbete är att lyssna, stötta och försöka hjälpa till så att elever klarar skolan så bra som möjlighet utifrån sina förutsättningar.

Samtalen ska ge stöd och hjälp att reda ut och bearbeta frågor som rör personliga svårigheter, oro för sin egen hälsa, studier, familj, kamrater.

För stipendieansökningar, se länkar

Skolkurator har lagstadgad tystnadsplikt.

Ola Sundberg Lax

Kurator