Bra att veta

för elever på Värmdö gymnasium

Alla skolans elever är olycksfallsförsäkrade under skoltid. De flesta kommuner har en försäkring för sina gymnasieungdomar som också täcker fritiden. Kontrollera för säkerhets skull med din hemkommun vad som gäller för dig. Information finns på hemsidan.

Skolsköterska och kurator finns på skolan måndag – fredag.

Vi är restriktiva med ledigheter eftersom frånvaro kan påverka dina studieresultat på ett negativt sätt.
Ansökan sker på ledighetsblankett, som finns utanför receptionen och på hemsidan. Kortare ledigheter (upp till två dagar per termin) beviljas/avslås av mentor. Längre ledighet beslutas av programrektor och beviljas endast om det finns synnerliga skäl; resor räknas inte som synnerligt skäl. Du tar hela ansvaret för att studierna tas igen och för de konsekvenser frånvaron får i form av missade examinationer, laborationer med mera. Inga stödåtgärder utgår i efterhand med anledning av ledighet.

Skolan tillhandahåller dator. Pennor, sudd, skrivblock, pärmar, räknare med mera köper du själv. Lärarna informerar vid läsårsstart om lämpliga räknare för de olika programmen.

Värmdö gymnasium har ingen egen skolmatsal och ger därför eleverna ett betalkort som kan användas på cirka 30 restauranger i skolans närhet. Du får 70 kr per dag i matpeng. Kortet laddas för en halv termin i taget. Matkortet kan användas skoldagar mellan 10.00 och 15.00. Maximalt uttagsbelopp är 90 kr/dag (OBS: Tilldelningen är 70 kr per dag; tar du ut mer än så varje dag räcker pengarna inte hela månaden utan du får då skjuta till av egna pengar). Matkortet får endast användas för betalning av mat. Det får inte användas för inköp av godis, läsk/energidryck, glass, snacks och fikabröd. En lista med de restauranger som är anslutna finns utanför receptionen och på vår hemsida.

Blir du bestulen eller tappar matkortet så skall förlusten omedelbart anmälas till kansliet så att kortet kan spärras. Ett nytt kort lämnas ut till en kostnad av 140 kr.

Närvaro är grunden för framgångsrika studier. Gymnasiet är en frivillig skolform men närvaro är obligatorisk. När du accepterar en plats hos oss så åtar du dig också en närvaroplikt.

Blir du sjuk skall din vårdnadshavare anmäla det samma dag före 08.00 i Schoolsoft, myndiga elever kan själva göra själva sin sjukanmälan.

Det är endast frånvaro på grund av sjukdom som får anmälas via Schoolsoft, vid all annan frånvaro ska du ansöka om ledigt innan (se ovan under Ledighet). När det gäller läkar- och tandläkarbesök ska dessa göras utanför lektionstid.

Vid olovlig frånvaro kontaktas vårdnadshavare och du riskerar att förlora ditt studiebidrag. Indraget studiebidrag kan dessutom påverka familjens bostadsbidrag och andra bidrag.

Rökning är enligt lag förbjudet inom skolområdet. Gränsen för Värmdö gymnasiums skolgård går vid Simlångsvägen i norr, muren vid Enskedehallens parkering i öster, cykelbanan bakom Årstaskolan/C-huset i söder samt gångvägen mellan cykelbanan och Simlångsvägen i väster.

Du får låna ett skåp och ett säkerhetsklassat hänglås. Du får endast använda detta lås. Vill du byta skåp måste du kontakta vaktmästare Peter Brolin, helst via e-post. Kostnaden för borttappat lås eller nyckel får du själv stå för.

Skolan arbetar aktivt med att bekämpa drogmissbruk, mobbning, våldsanvändning och liknande missförhållanden. Av den anledningen är det viktigt att alla elever är medvetna om att skolan kan komma att genomsökas av narkotikahundar. Skolledningen kan vid befogad misstanke visitera skåpen.

Lämna aldrig värdeföremål i skåpet, skolan ersätter inte förlorad eller stulen egendom. För skolans lånedator gäller särskilda villkor.

Elever som har minst 6 km gångväg till skolan får på uppropsdagen ett SL-kort som gäller dagtid. Du kan själv uppgradera kortet på SL-center, och då gäller det även kvällar och helger. Ta väl vara på kortet, skolan ersätter inte förlorade kort. Registrera ditt kort på SL:s hemsida så får du en förlustgaranti om du tappar kortet.

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget är 1250 kr/mån. Du behöver inte ansöka om studiebidraget, det betalas ut automatiskt från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år. Extra tillägg är ett bidrag som kan prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Ansökningsblanketter och ytterligare upplysningar lämnas av kurator på skolan.

Studiebidrag och eventuellt extra tillägg utbetalas normalt för 10 månader per år. Är du myndig betalas studiebidraget ut till dig, annars till din vårdnadshavare.

SYV ska ge eleverna kunskaper om utbildningar och yrken samt ge information och vägledning inför val inom och efter gymnasieskolan. Vem som är din studievägledare framgår av förteckningen nedan.

På vår hemsida under rubriken Studion/extra stöd hittar du information om vår stödverksamhet.

Kontaktpersoner

Kansliet

Skoladministration

Joakim Jäger

Programrektor

Johanna Kjellén

Programrektor

Sten-Åke Sundkvist

Programrektor

Sylvi Savér

SYV

Åsa Hansson

SYV

Jessica Ehrnlund

Skolsköterska

Ola Sundberg Lax

Kurator

Fredrik Stenis

Specialpedagog

Linnea Stensdotter

Specialpedagog

Camilla Douhan

Intendent

Kajsa Rehnman

Rektor