För studievägledare

Våra utbildningar

Värmdö gymnasium erbjuder följande högskoleförberedande program:

 • Ekonomi
  • inriktning Ekonomi profil Entreprenörskap
  • inriktning Juridik
 • Estetiska programmet
  • inriktning Musik med profiler mot flera olika instrument, sång samt musikproduktion
 • Naturvetenskap
  • inriktning Naturvetenskap
  • inriktning Naturvetenskap profil Idrott, hälsa, ledarskap
  • inriktning Naturvetenskap och samhälle
 • Samhällsvetenskap
  • inriktning Beteendevetenskap
  • inriktning Samhällsvetenskap
 • Teknikprogrammet
  • inriktning Informations- och medieteknik

Individuella val och språk

Vi erbjuder alla elever möjlighet att läsa fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska. I många fall kan kurserna även ge meritpoäng inför ansökan till högskola och universitet. I dagsläget ger vi kurserna Franska 3 och 4, Italienska 1 och 2, Spanska 3 och 4 samt Tyska 3 och 4.

Exempel på individuella val: kurskatalogen

Schema, klasser och undervisning

Schemat ser lite olika ut beroende på program och årskurs, men gemensamt för alla är våra projekttisdagar. Där bokar lärarna in längre undervisningspass, studiebesök, exkursioner, ämnesöverskridande projekt, teaterbesök med mera.

Några exempel på scheman: EK ES NA SA TE

I klasserna går 33 elever. Totalt finns ca 1280 elever på skolan. I klassrummen är det oftast fast placering och i början av åk 1 delar mentorerna även in eleverna i basgrupper som bland annat äter lunch tillsammans.

Våra lärare är behöriga och personalomsättningen låg. Läromedlen är i form av böcker för det mesta, men självklart jobbar vi även digitalt. Alla elever har en Chromebook som de använder under lektionstid och för skoluppgifter hemma.

Undervisningsformerna varierar, så eleverna får öva sig på att arbeta både i kortare och längre projekt, i grupp och enskilt, lyssna till föreläsningar, förbereda egna redovisningar med mera. Alla som arbetar på skolan har målet inställt på att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt inför fortsatta studier och arbete.

Eleverna har idrottsundervisning i Enskedehallen som ligger strax intill skolan

Bibliotek

Vissa delar av utbildningen sker i samarbete med skolbiblioteket, t ex kunskaper i källvärdering, sökning i olika databaser med mera. Vår bibliotekarie arrangerar även skrivartävlingar, bokcirklar och filmvisning tillsammans med eleverna.

Skollunch och cafeteria

Vi har matkort som både gäller i skolans cafeteria, där det är lite billigare att äta lunch, och på ett 30-tal andra matställen. Väljer eleverna att äta mycket ute på restaurang behöver de köpa lite billigare luncher mellan varven, t ex på Hemköp, för att matkortet ska räcka hela terminen.

Elevföreningar

På skolan finns elevkår och andra föreningar till exempel Skol IF, Grönt är skönt, Vgy-magazine, Trivsel och tradition (Triton). Varje klass utser också representanter som träffar skolledningen i pedagogiska forum.

Anpassningar och stöd

I vår Studio kan elever få hjälp med både läxuppgifter och anpassningar av studierna. På skolan jobbar två specialpedagoger.

SL-kort

Beroende på hemkommun får eleverna antingen ett SL-kort oavsett avstånd till skolan, eller om de bor 6 km ifrån.

Antagningspoäng

Antagningsgränsen varierar lite från år till år och statistik finns på Gymnasieantagningens hemsida: Statistik | Gymnasieantagningen (storsthlm.se)

För Estetiska programmet räknas betygspoäng och poäng från färdighetsprov ihop.

Går det att byta?

Alla byten, både internt på skolan och från andra skolor, sker i mån av plats. Efter ett par månader kan skillnaden i poängplanerna vara så stora att ett programbyte inte längre är möjligt.

Intresseansökan till skolan sker via det här formuläret.

Kontaktpersoner