Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället samspelar, utvecklas och fungerar. Frågor om politik, ekonomi, miljö och sociala frågor liksom människan som individ och i grupp genomsyrar utbildningen.
På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier. Efter din gymnasieexamen är du välförberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.