Synpunkt

En synpunkt innebär att du har förväntningar på vår verksamhet som

  • inte har uppfyllts
  • har uppfyllts mer än väl (beröm)
  • ett förslag som berör kvaliteten på vår verksamhet

Klagomål

Ett klagomål innebär att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen.

Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig. Vi är skyldiga att svara dig med ett förslag på åtgärd.