Google Workspace

Google Workspace är Värmdö gymnasiums huvudsakliga lär- och kommunikationsplattform, och är öppen för elever och personal på skolan. Här hittas mejl, kursmaterial och olika typer av skolinformation. Google Classroom och Gmail fungerar i alla moderna webbläsare på alla plattformar, och finns även som app till iOS (iPhone/iPad) och Android.

Hjälpdokument

Exam.net

Exam.net är Värmdö gymnasiums digitala examinationsmiljö, där du skriver prov på antingen din skoldator eller privata dator (Windows eller Mac).

Du når Exam.net genom att starta en app, i webbläsare från länk på skolans hemsida eller direkt på adressen exam.net. För att kunna logga in till provet behöver du dess provnyckel (en unik kod) som du får av läraren som håller i examinationen (provnycklar till exempelprov finns längst ner på denna sida).

Om provet skrivs uppdelat på flera tillfällen kommer du vid andra tillfället att få en personlig provnyckel av din lärare för att kunna fortsätta skriva i ditt påbörjade prov.


Windows/Mac

Om provet ställer krav på skyddad/låst provmiljö måste du skriva provet i webbläsaren Safe Exam Browser, annars kan valfri webbläsare (Chrome, Edge, Firefox, Safari m.m.) användas.
Du kan testa om din Windows-/Macdator redan har Safe Exam Browser installerad genom att klicka här och följa instruktionerna.

Installera Safe Exam Browser

 Chromebook

Om provet ställer krav på skyddad/låst provmiljö måste du skriva provet inloggad i Chromebook-appen Exam.net, annars kan valfri webbläsare (Chrome, Edge, Firefox m.m.) användas. Starta Exam.net-appen så här:exam net chrombook app

  1. Logga ut från datorn så att du kommer till inloggningsskärmen.
  2. I vänster nederkant på inloggningsskärmen, klicka på knappen Appar och välj Exam.net på menyn för att starta programmet.

Hjälpdokument

Provnycklar till exempelprov på Exam.net

Nedanstående provnycklar kan användas för att logga in till exempelprov på Exam.net. Kopiera eller skriv upp nyckeln och logga sedan in på Exam.net.

Provnyckel för valfri webbläsare
Provnyckel för skyddad/låst provmiljö :

Anteckna provnyckeln, det går inte klistra in i inloggningsrutan för Safe Exam Browser
Windows: Öppna exam.net i valfri webbläsare, och välj Starta SEB vid inloggning.
Chromebook: Logga ut från datorn, och välj Appar>Exam.net på inloggningsskärmen

Inloggning och lösenord

För inloggning till Värmdö gymnasiums IT-tjänster kan en eller flera av följande metoder användas (olika till olika tjänster):

  1. Lösenord
  2. BankID
  3. Freja eID Plus
  4. PhenixID One Touch smartphoneapp

Byte av lösenord

Du byter ditt lösenord genom att klicka på länken Ändra lösenord på webben längre ner på denna webbsida. Användare med Windowsdatorer kan också när de är på skolan byta lösenord genom att trycka CTRL+Alt+Del och välja Ändra lösenord.

Du som har Chromebook måste efter lösenordsbytet radera din gamla inloggning på datorn för att kunna logga in med det nya lösenordet (men alla dina filer ligger kvar på Google Drive och försvinner inte):

När du gjort det återskapar du din inloggning igen genom att klicka på knappen Lägg till person.

Länkar

Hjälpdokument

Elevdatorer

Används vid skada eller förlust, ifylls på skärmen och mejlas in.
OBS! Vid skada ska händelseförloppet och tidpunkten för skada vara noggrant beskrivna. Dator som ska repareras lämnas sedan in till IT-driftgruppen i rum B52.

WiFi – trådlösa nätverk

Elever och personal

Som elev eller personal på Värmdö gymnasium har man möjlighet att koppla upp sin smartphone, läsplatta eller privata dator mot skolans trådlösa nätverk. Nätverket som ska anslutas heter vgy-byod (Bring Your Own Device). Nedan följer anslutningsinstruktioner för olika sorters enheter.

Hjälpdokument

Alla skolans datorer (t.ex. personliga Elev-PC) ansluts automatiskt till något av nätverken vgy-edu eller vgy-educb och ska alltså inte anslutas till byod-nätverket.

Gäster på skolan

För den som är tillfällig gäst på skolan finns ett gästnätverk med namnet vgy-guest. Detta nätverk kräver en personlig gästinloggning, kontakta receptionen för inloggningsuppgifter.

OBS! Nätverket vgy-byod kan inte hantera lösenord som innehåller svenska tecken. Om du har å, ä, ö eller annan bokstav med prickar, accenter eller ringar över så kommer inloggningen till nätverket att misslyckas. Byt ditt Windowslösenord till något som inte innehåller den typen av tecken.

Utskrifter

Inloggad på skolans datorer har man möjlighet att skriva ut på skolans skrivare, och mängden utskrifter är begränsad per dag. Varje dag har en elev från början (tänkta) 20:- att använda på utskrifter, och systemet håller reda på hur mycket man skrivit ut under dagen. Priset för utskrifter är:

  • Svartvit A4: 1:-
  • Svartvit A3: 2:-
  • Färg A4: 5:-
  • Färg A3: 10:-

När utskriftspotten är slut stoppar systemet utskrifter och det går inte att göra fler förrän nästa dag. Inga pengar sparas från dag till dag, man börjar alltid dagen med 20:- på kontot.

Allmänna IT-frågor

Hur ser datormiljön ut på Värmdö gymnasium?

På Värmdö gymnasium får varje elev möjligheten att låna en bärbar dator som man disponerar under hela sin studietid. Elever på Musik- och Teknikprogrammet lånar en PC med Microsoft Windows installerat som operativsystem, övriga lånar Chromebooks.

Har skolan ett utbyggt trådlöst nätverk?

Ja, skolans wifi täcker samtliga lokaler med bra hastighet för alla skolaktiviteter. Alla Elev-PC blir automatiskt uppkopplade mot detta nätverk.

Vilka villkor gäller för lån av Elev-PC?

Fullständiga villkor finns i dokumentet Avtal om Elev-PC, som tecknas mellan skolan och elev/vårdnadshavare. I korthet lånar Värmdö gymnasium ut en dator till eleven, och datorn är avsedd för skolbruk. Om eleven slutar på skolan eller gör studieuppehåll måste datorn alltid lämnas in till Värmdö gymnasium. Datorn är under hela lånetiden Värmdö gymnasiums egendom, och eleven (eller vårdnadshavaren om eleven är omyndig) ansvarar för datorn under lånetiden.

Vad händer med lånade Elev-PC under loven?

Datorn behöver inte lämnas in under skolloven.

Har elever möjlighet att installera program på datorn?

Ja, alla elever har möjlighet att själva installera program eller appar på datorn, under förutsättning att programmen är avsedda för skolarbete och är lagligt licensierade eller på annat vis lagligt fria att installera och använda.

Får man köpa loss sin dator när man går ut trean?

Detta beror på en mängd olika faktorer och går tyvärr inte att besvara i förväg. Besked om detta ges mot slutet av varje läsår till årets årskurs 3-elever.

Vad händer om datorn går sönder?

Om datorn blir skadad måste det omedelbart anmälas till IT-driftgruppen. Anmälan görs på en särskild skadeanmälanblankett (finns på skolans hemsida under IT-frågor) och mejlas in. Datorn lämnas sedan in i för reparation i vår verkstad i sal B52. Reparationen utförs av skolans IT-driftgrupp eller på extern serviceverkstad.

Vad händer om datorn blir stulen?

Om datorn blir stulen måste det omedelbart anmälas till IT-driftgruppen. Anmälan görs på en särskild skadeanmälanblankett (finns på skolans hemsida under IT-frågor) och mejlas in. Dessutom måste stölden skyndsamt polisanmälas, och en kopia på polisanmälan ska skickas eller lämnas in till Värmdö gymnasium. Vid polisanmälan måste man ha olika uppgifter om datorn, t.ex. dess serienummer och inköpsvärde. Kontakta IT-driftgruppen i sal B52 för att få hjälp med dessa uppgifter eller med hela polisanmälan.

Är eleven/vårdnadshavaren ersättningsskyldig vid datorskada/-stöld?

Vid förlust genom oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig gentemot Vgy för förlusten. Om datorn blivit skadad på ett sätt som inte täcks av produktgaranti kan eleven bli ersättningsskyldig för åtgärdande av den uppkomna skadan. Exakta villkor framgår av låneavtalet mellan skolan och eleven/vårdnadshavare.

Är datorerna försäkrade?

Nej, Värmdö gymnasium har inte tecknat några försäkringar på våra Elev-PC. Skälet är att de försäkringsvillkor som försäkringsbolagen erbjuder regelmässigt inte täcker de händelser som Elev-PC typiskt råkar ut för. Se gärna över den egna hemförsäkringen som i de flesta fall ger bättre skydd än ”skolförsäkringar”.

Finns det några gemensamma datorer på Värmdö gymnasium?

Skolan har enstaka stationära datorer i grupprum och bibliotek, men den mesta datoranvändningen sker på den egna bärbara datorn.

Kan man koppla upp sin egen dator/surfplatta/telefon till skolans trådlösa nätverk?

Ja, privata enheter kan kopplas upp till nätverket vgy-byod (Bring Your Own Device). Instruktioner finns på skolans hemsida under IT-frågor.

Har skolan övervakning på nätverket och vad det används till?

Ja, skolans IT-driftgrupp håller koll på att de som använder skolans nätverk och datorer följer de regler som är uppsatta för datoranvändning på skolan.

Vilka IT-system och läroplattformar används på Värmdö gymnasium?

På Värmdö gymnasium används G Suite (Gmail, Google Classroom, Google Drive, Google Kalender, Google Meet m.m., öppet för lärare och elever), Dexter (elevhanteringssystem med studieplaner, elevscheman, frånvaro och frånvaroanmälan, öppet för lärare, vårdnadshavare och elever) samt Exam.net för digitala examinationer. Mer information om respektive system finns på skolans hemsida under IT-frågor.