Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. På Värmdö gymnasium läser du som regel ditt individuella val i årskurs 3. Valet gör du i åk 2 i januari. Kurserna ligger parallellt över båda terminerna under årskurs 3, en kurs på onsdagarna och en på torsdagarna.

Det finns cirka trettio kurser att välja mellan. Du kan välja kurser som intresserar dig, fördjupa Dig inom ett ämnesområde eller öka din behörighet genom att välja kurser från andra program.

Kurserna som erbjuds kommer att startas om tillräckligt många elever väljer respektive kurs. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat.

Moderna språk steg 3 och 4 finns möjlighet att välja redan i årskurs 1 och 2 på de program där de kurserna inte ingår

Inför läsåret 23/24 erbjuds följande kurser

Engelska 7 Matematik 5
Entreprenörskap Matematik specialisering
Etik och livsfrågor (humsamspec) Medier, samhälle, kommunikation 1
Film- och tv-kunskap Naturkunskap 2
Fotografisk bild 1 Privatjuridik
Franska steg 3 Programmering 1
Franska steg 4 Psykologi 1 och 2a
Franska steg 5 Retorik
Fysik 2 Scenisk gestaltning (teater)
Företagsekonomi 1 Skrivande
Idrott och hälsa 1-specialisering Spanska steg 3
Idrott och hälsa 2 Spanska steg 4
Kriminologi (humsamspec) Spanska steg 5
Körsång 1 Tyska steg 3
Ledarskap och organisation Tyska steg 4
Matematik 3b Tyska steg 5

Ladda ned PDF