Prövning – anmälan

Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till de nationellt fastställda kunskapskraven. Vid en prövning är alla betygssteg aktuella, det vill säga du ska kunna få något av betygen A-F. Bestämmelserna om bedömning och betyg i läroplanerna gäller också vid prövning. Det innebär till exempel att läraren ska utnyttja all tillgänglig information om dina kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa. I likhet med bedömning i samband med undervisning kan varierande bedömningsformer användas vid prövning. Lärare kan alltså välja olika tillvägagångssätt för hur prövningen ska genomföras. Har du fått betyget F eller streck i en kurs kan du göra en prövning medan du fortfarande är elev på Värmdö gymnasium. Du kan också göra en prövning om du saknar betyg i en kurs som ingår i din studieplan. Vill du däremot göra en prövning för att höja ett redan godkänt betyg så måste du vänta tills du slutat gymnasiet.

Värmdö gymnasium har två prövningstillfällen per läsår. För att få göra en prövning måste du anmäla dig i god tid och du måste också delta i ett förberedande handledningstillfälle. De datum som gäller för allt detta framgår av läsårsplaneringen.

Anmälningsblankett kan du hämta i receptionen eller skriva ut här