Om prov och prövningar

Varje kurs du läser under din gymnasietid kommer att examineras vid ett antal tillfällen under kursens gång. Examinationerna kan ske i olika former, t.ex. prov, inlämningsuppgift, muntligt seminarium. Lärarna planerar tillsammans för att försöka skapa en jämn arbetsbelastning över terminerna. Det kan ändå uppstå perioder med högre belastning, t.ex. vid terminsslut. För att underlätta och skapa en rimlig arbetssituation både för elever och lärare har vi en bedömningspolicy.

Om du får F i en kurs kan du göra en prövning för att höja ditt betyg. Det finns ett prövningstillfälle per termin. Klarar du prövningen ersätter det nya betyget ditt tidigare F.