Fyra olika vägar till sjukanmälan

Här, direkt från webbsidan

Med inloggning till Dexter (myndiga elever/vårdnadshavare).
Mer information om och instruktioner för Dexter finns här

Mejl till frv@vgy.se

Per telefon: 08-505 55 199

Om eleven blir sjuk under dagen

Om eleven blir sjuk under dagen anmäls detta snarast på samma sätt som ovan. Meddela vilken tid eleven lämnar skolan.