Sjukanmälan


  • Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare om eleven är omyndig (anmälan registreras ej om den är gjord av elev under 18 år).
  • Anmälan bör göras i anslutning till första frånvarolektion, dock senast under samma dag.
  • Ange om möjligt hur lång frånvaroperioden beräknas bli - om man inte vet det måste anmälan upprepas följande dag.

Tre olika vägar till sjukanmälan


blue01Med inloggning till Dexter (myndiga elever/vårdnadshavare).
Mer information om och instruktioner för Dexter finns här.     

1335103702 blue02Mejl till frv(@)vgy.se
1335103586 blue03Per telefon: 08-505 55 199

Om eleven blir sjuk under dagen
Om eleven blir sjuk under dagen anmäls detta snarast på samma sätt som ovan. Meddela vilken tid eleven lämnar skolan.