Förlängd skrivtid

Personuppgifter du lämnar i detta webbformulär kommer att registreras i Studions interna bokningsschema för examinationstillfällen, och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter vid din typ av ärende på varmdo.se/personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.