Mellan psykologi och naturvetenskap

Beteendeprogrammets introduktion för ett projekt mellan psykologi och naturvetenskap. Eleverna utför kognitionsvetenskaplig forskning i form av experiment.