Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. På Värmdö gymnasium läser du som regel ditt individuella val i årskurs 3. Valet gör du i åk 2 i januari. Kurserna ligger parallellt över båda terminerna under årskurs 3, en kurs på onsdagarna och en på torsdagarna.

Liksom i alla andra kurser får du betyg i individuellt val efter avslutad kurs. Det betyget har lika stort värde vid ansökan till vidare studier som andra betyg. Vissa kurser: matematik 3 (beroende på vilken utbildning du söker) eller högre och Engelska 7 ger dock extra meritpoäng.

I kurskatalogen finns 26 kurser att välja mellan. Här kan du välja olika kurser som intresserar dig, fördjupa dig inom ett ämnesområde genom att välja flera kurser inom samma ämne och du kan öka din behörighet genom att välja teoretiska kurser från andra program. Hälften av kurserna erbjuds på onsdagarna, hälften på torsdagarna. Några kurser dubbleras och erbjuds både onsdagar och torsdagar. ( Två 50-poängskurser, Psykologi 1 och 2a, erbjuds på onsdagar som ett kombinationspaket ).

Alla kurser kommer inte att starta. Det krävs ett tillräckligt stort antal elever för att kursen skall bli av. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat. Observera att du inte kan välja kurser som redan ingår i ditt program.

Om du inte kan få ditt förstahandsval brukar du i regel få ditt andrahandsval. Om inte heller andrahandsvalet blir av, så kommer det att ske ett kompletteringsval i mars.

Möjligheterna att ändra sitt val i övrigt är starkt begränsade. I maj kommer det att finnas vissa möjligheter till omval. I augusti är det inte längre möjligt att byta kurs, såvida det inte finns mycket särskilda skäl. Respektive programrektor ansvarar i så fall för detta.

I kurskatalogen beskrivs kursinnehållet kortfattat. I kurskatalogen finns även länk till Skolverkets hemsida, där du hittar ytterligare information om kurserna.

Se kurskatalog individuella val här

Information om vilken behörighet som krävs inför vidare studier kan Du få av studie- och yrkesvägledarna

  • Studievägledare Sylvi Savér 08-50 55 5116
  • Studievägledare Åsa Hansson 08-50 55 5117

Hur du väljer dina kurser?

  • Ditt val gör du i Dexter
  • Inloggning i Dexter sker med samma inloggningsuppgifter som vid inloggning på datorn. Om du loggar in från annan plats än skolan sker inloggning med Bank-ID.
  • Förutom förstahandsval ska du dessutom ange ett reservalternativ.