Gymnasiearbete 20nac

Är bikarbonat ett effektivt kosttillskott för anaerob prestation? Det ska dessa två elever i 20nac undersöka i sitt gymnasiearbete. Just här förbereder de sina tester i vårt fyslabb på skolan.