På ekonomiprogrammets båda inriktningar får du lära dig grunderna i ekonomi, juridik och entreprenörskap. Du kan fortsätta med ditt moderna språk eller välja ett nytt. Alla ekonomielever läser psykologi. Förmågan att kommunicera på ett övertygande sätt, såväl muntligt som skriftligt, tränas regelbundet.

Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet passar dig som i framtiden vill arbeta med företagande, samhällskunskap, ekonomi, juridik och språk.

Inriktning EKEKO

Entreprenörskap

Entreprenörskap och företagande är ett genom- gående tema under hela utbildningen. Sam- tidigt får du också de teoretiska kunskaperna inom exempelvis marknadsföring, kalkylering och redovisning. Redan under hösten i årskurs ett börjar vi att arbeta med olika affärsidéer där hållbarhet är i fokus. Genom praktiken i årskurs två och tre kommer du kunna koppla dina teoretiska kunskaper till hur företag arbetar. Under årskurs tre läser du kursen Entreprenörskap och företagande där du får starta och driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Gemensam undervisning för programmet

Företagsekonomi 1 100p
Moderna språk 100p
Privatjuridik 100p
Psykologi 1 50p

Inriktningskurser

Entreprenörskap och företagande 100p
Företagsekonomi 2 100p
Matematik 3b 100p

Programfördjupning

Företagsekonomisk specialicering 100p
Marknadsföring 100p
Medier, samhälle & kommunikation 100p

Timplaner för entreprenörskap

Inriktning EKJUR

Juridik

Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demo- kratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juri- diska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Gemensam undervisning för programmet

Företagsekonomi 1 100p
Moderna språk 100p
Privatjuridik 100p
Psykologi 1 50p

Inriktningskurser

Affärsjuridik 100p
Filosofi 1 50p
Filosofi 2a 50p
Rätten och samhället 100p

Programfördjupning

Företagsekonomi 2 100p
Matematik 3b 100p
Retorik 100p

Timplaner för juridik

Kontaktpersoner för Ekonomiprogrammet