Friluftsliv på idrotten

22NAD och 22NAC har arbetat med momentet friluftsliv på idrotten de senaste veckorna. Olika former av navigering, skogsbad, allemansrätten och Trangiakök har varit i fokus.