Närvaro på lektionerna är grunden för framgångsrika studier. Vi är därför restriktiva med att bevilja ledighet och hänvisar semesterresor till loven. Frånvaro utan giltigt skäl kan i förlängningen leda till indraget studiemedel.