Från domedag till en agenda av möjligheter

22SAA, 22SAB och 21NAD har varit ute på universitetet och lyssnat på Johan Kuylenstierna, GD på Formas – statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. Efter föreläsningen gick några i 21NAD till Bergianska trädgården.