Juridik

Inriktning EKJUR

Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor

Poängplaner

Gymnasiegemensamma kurser Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Engelska 5 ENGENG05 100 100
Engelska 6 ENGENG06 100 100
Historia 1b HISHIS01b 100 100
Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 100 50 50
Matematik 1b MATMAT01b 100 100
Matematik 2b MATMAT02b 100 100
Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 100
Religionskunskap 1 RELREL01 50 50
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100 100
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1
SVESVE01/SVASVA01 100 100
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2
SVESVE02SVASVA02 100 100
Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3
SVESVE03/SVASVA03 100 100
Programgemensamma kurser Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100 100
Privatjuridik JURPRI0 100 100
Moderna språk MODXXX01/03 100 100
Psykologi 1 PSKPSY01 50 50
Inriktningskurser Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Rätten & samhället JURRÄT0 100 100
Affärsjuridik JURAFF0 100 100
Filosofi 1 FIOFIO01 50 50
Psykologi 2a PSKPSY02a 50 50
Programfördjupningskurser Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100 100
Matematik 3b MATMAT03b 100 100
Retorik SVERETO 100 100
Individuellt val Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Individuellt val 100 100
Individuellt val 100 100
Gymnasiearbete Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Gymnasiearbete 100 100
Summa: 2500 850 750 900

Kontaktpersoner