Eleverna i 21NAC har fysiklabb

Eleverna i 21NAC har fysiklabb och räknar gravitationsaccelerationen i labbsalen.