Värmdö gymnasiebibliotek

BIBLIOTEKET I CLASSROOM Som elev på VGY använder du i första hand Bibliotekets sida i Classroom. Där hittar du alla digitala resurser som biblioteket erbjuder och som du kan använda dig av i ditt skolarbete. Där finns också aktuell information från biblioteket.

Skolbibliotekets uppdrag

 

Skolbiblioteket är en viktig del i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och utveckla deras förmåga att söka, hantera och förhålla sig till information på ett källkritiskt och vetenskapligt sätt. Det utgör en gemensam resurs av medier och information riktad till elever och lärare. 

Bibliotekarierna är tillgängliga för eleverna och erbjuder interaktiv vägledning i informationssökning, källvärdering samt litteratursamtal/litteraturförmedling.

I biblioteket har eleverna tillgång till tysta arbetsplatser, en fritt tillgänglig Smart Board för informationssökning, aktuell litteratur i skolans karaktärsämnen, tidningar och tidskrifter samt skönlitteratur.

Inköp av litteratur sker dels genom direkta önskemål från elever och lärare samt löpande av bibliotekarierna i syfte att hålla bokbeståndet så aktuellt och målgruppsanpassat som möjligt. Bibliotekets bestånd ska vara direkt användbart för eleverna i deras skolarbete och spegla undervisningen. Det ska vara tydligt under elevens skolgång att bibliotekarierna är medpedagoger som samarbetar med lärarna för ökad måluppfyllelse. Biblioteksrummet ska vara en inbjudande miljö för läsning och studier.

Eleverna har tillgång till skolans digitala informationsresurser i form av databaser och länkar till användbara webbplatser och bibliotekskataloger i Google Classroom samt via skolans webbplats.

  • När du är i skolan är du automatiskt inloggad på alla databaser.
  • För att använda databaserna hemifrån krävs lösenord. Dessa finns på bibliotekets sida i Classroom..
  • Alla databaser går att använda hemifrån, om inget annat står.
  • För att använda alla NE:s tjänster hemifrån, använd ditt personliga konto eller "Logga in med Google". Använd din skolmejladress.
  • Flera databaser har gratis appar till både Android och iOS.

    AndroidGoogle