Årets bästa gymnasiearbete

Ida och Alma i 20NAD har vunnit pris i tävlingen Sustainable Generation – årets bästa gymnasiearbete, utlyst av Stiftelsen Företagsam och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Jurin valde att belöna sex arbeten från hela Sverige med vardera 10 000 kr. Mycket välförtjänt