Föreläsning 8 mars

Triton, en av skolans elevföreningar, bjöd in Svenska Afghanistankommittén att föreläsa för skolans elever på internationella kvinnodagen. Det var en föreläsning som handlade om kvinnors situation i Afghanistan. Samtidigt passade skolans bibliotek på att ställa ut böcker som passade extra bra den här dagen.