20NAC besökte Vasa-museet

20NAC besökte Vasa-museet och tog del av skeppets historia utifrån arbetet med konservering. Senare samma dag deltog de i ett
forskningsprojekt där man följer halter av järn som extraheras ur skeppets träytor.