Studion / extra stöd

studion1011I studion kan du få hjälp av utbildade specialpedagoger om du behöver stöd för att klara studierna. Vid frågor kontakta våra specialpedagoger Fredrik Stenis och Inger Almryd.

Vi i Studion kan hjälpa dig som:

  • har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter
  • har svårt att planera, strukturera och organisera inför läxor, prov, inlämningar och redovisningar
  • behöver hjälp för att uppnå E i Engelska 5-6, Matematik 1-4 eller Svenska / Svenska som andraspråk 1-3 under pågående kurs
  • har fått F i Engelska 5-6, Matematik 1-2 eller Svenska 1-2

STENIS FREDRIK

Fredrik Stenis

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
e-post: fredrik.stenis(@)vgy.se

Kontakta Fredirk Button

INGER ALMRYD

Inger Almryd

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
e-post: inger.almryd(@)vgy.se

Kontakta Inger Button

EVA AHLSTEDT

Eva Ahlstedt

Svenska som andraspråk
C335
tel: 505 551 32
e-post: eva.ahlstedt(@)vgy.se

Kontakta EvaButton

CHECHET NATALIA

Natalia Chechet

Matematik
Rum:C326
tel: 505 551 59
e-post: natalia.chechet(@)vgy.se

Kontakta NataliaButton

Behöver du hjälp ?

Behöver du hjälp med matten?

Kom till någon av Studions drop-in tider:

  • Måndagar 15:45-17:15 Studion 1
  • Tisdagar 8:30-10:00  Studion 1
  • Tisdagar 15:30-17:00  Studion 1

Drop-in läxhjälp och studieplanering:

  • Tisdagar 15:00-18:00

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor