Värmdö gymnasiebibliotek

Öppet alla skoldagar 08.30-16.00

Digitala resurser

Skolbiblioteket är en viktig del i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och utveckla deras förmåga att söka, hantera och förhålla sig till information på ett källkritiskt och vetenskapligt sätt. 

(Källa: Värmdö gymnasiums ledord)

Uppslagsverk
och länksamlingar 

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Bibliotekskataloger
och länksamling

  • När du är i skolan så är du automatiskt inloggad på alla databaserna utom de med en stjärna efter sig (*).
  • För att använda databaserna hemifrån, krävs det lösenord. Dessa finns i Bibblans hörna i FC.
  • Alla databaser går att använda hemifrån, om inget annat står.
  • För att använda alla NE:s tjänster hemifrån, skapa ett personligt konto när du är i skolan
  • Flera databaser har gratis appar till både Android och iOS.

    AndroidGoogle 
Creative Commons
Vårt egenproducerade material via hemsida och sociala medier är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens. Skapat av Värmdö gymnasiebibliotek. 

Creative Commons-licens