.

Studenten 2020
Studentfirandet på Vgy kommer i år att äga rum klassvis andra veckan i juni. För att kunna uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer tar vi emot fyra klasser per dag med paus emellan så att grupper inte ska mötas och trängsel uppstå. Varje klass tillbringar totalt en timme på skolan. Eleverna har fått inbjudan och information per mejl.
En förutsättning för att kunna genomföra studentfirandet är att elever och anhöriga tar personligt ansvar för att följa den ordning vi beslutat om.


Inför studentexamen 2020 - FHM 200428:
Huvudmannen bör säkerställa att skolornas ceremoniella inslag, som betygsutdelning och utspring, begränsas till en klass eller en annan mindre grupp elever samt att de har möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För varje moment ska rektorn göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.
Se folkhalsomyndigheten.se

 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
Om skolan

VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan.