webInformations och medieteknik

TEInriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner: