Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet-bilder

SASamhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället samspelar, utvecklas och fungerar. Frågor om politik, ekonomi, miljö och sociala frågor liksom människan som individ och i grupp genomsyrar utbildningen.

På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier. Efter din gymnasieexamen är du välförberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.

Se programmets presentationsvideo

SASAInriktning samhällsvetenskap vänder sig till dig som vill förstå nutida och forma framtida samhällen. Du studerar politik, ekonomi, miljö- och sociala frågor, både med ett lokalt och globalt perspektiv. Människors livsvillkor studeras utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter är centrala inom inriktningen, men du får också fördjupa dig i frågor om hur vi ska kunna få en hållbar samhällsutveckling.

Timplaner 
Kontaktpersoner :