connectionSamhällsvetenskap samhälle

Inriktning samhällsvetenskap vänder sig till dig som vill förstå nutida och forma framtida samhällen. Du studerar politik, ekonomi, miljö- och sociala frågor, både med ett lokalt och globalt perspektiv. Människors livsvillkor studeras utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter är centrala inom inriktningen, men du får också fördjupa dig i frågor om hur vi ska kunna få en hållbar samhällsutveckling.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :