Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet-bilder

SASamhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället samspelar, utvecklas och fungerar. Frågor om politik, ekonomi, miljö och sociala frågor liksom människan som individ och i grupp genomsyrar utbildningen.

På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier. Efter din gymnasieexamen är du välförberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.

Se programmets presentationsvideo

SABEInriktningen vänder sig till dig som är intresserad av medmänskliga frågor, som vill arbeta undersökande och lära dig mer om hur människor beter sig och varför. Du får kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap. Du lär dig även om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Genom kurser som psykologi, sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation fördjupar du din förståelse av människor som individer och som deltagare i grupper.
Timplaner 
Kontaktpersoner :