brainBeteendevetenskap

Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av medmänskliga frågor, som vill arbeta undersökande och lära dig mer om hur människor beter sig och varför. Du får kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap. Du lär dig även om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Genom kurser som psykologi, sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation fördjupar du din förståelse av människor som individer och som deltagare i grupper.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :