world   kopiaNaturvetenskap och samhälle global

NAInriktningen naturvetenskap och samhälle är en bred naturvetenskaplig utbildning med ett tvärvetenskapligt synsätt. Det är en utbildning där naturvetenskapen och samhällsvetenskapen sammanförs på ett naturligt sätt. Förutom kurser i biologi, fysik och kemi får du läsa flera kurser inom samhällskunskap och geografi. Med naturvetenskapen som bas fördjupar du dig i samspelet mellan människa och miljö ur ett globalt perspektiv och med det hållbara samhället i fokus.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

logoSkolverket

Timplaner 
Kontaktpersoner :
Det finns ting som är oändliga: universum och mänsklig dumhet; och när det gäller universum är jag inte helt säker.
(Albert Einstein)

Is there life on Mars?

(David Bowie)