Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap och samhälle - global

Naturvetenskapsprogrammet-bilder

NAGemensamt för våra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Inriktningarna innehåller också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap. Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Se programmets presentationsvideo

NASAInriktningen naturvetenskap och samhälle är en bred naturvetenskaplig utbildning med ett tvärvetenskapligt synsätt. Det är en utbildning där naturvetenskapen och samhällsvetenskapen sammanförs på ett naturligt sätt. Förutom kurser i biologi, fysik och kemi får du läsa flera kurser inom samhällskunskap och geografi. Med naturvetenskapen som bas fördjupar du dig i samspelet mellan människa och miljö ur ett globalt perspektiv och med det hållbara samhället i fokus.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Timplaner 
Kontaktpersoner :
Det finns ting som är oändliga: universum och mänsklig dumhet; och när det gäller universum är jag inte helt säker.
(Albert Einstein)

Is there life on Mars?

(David Bowie)