Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap - idrott, hälsa, ledarskap

Naturvetenskapsprogrammet-bilder

NA

Gemensamt för våra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Inriktningarna innehåller också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap. Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Se programmets presentationsvideo

NANA-lhIDenna utbildning vänder sig till dig som har ett stort intresse av träning och naturvetenskap. Vi använder naturvetarens metoder för att förstå träningens effekt på kroppen. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i samarbeten mellan träningslära, biologi och kemi. Du får även möjlighet att öva dig i att leda grupper. Undervisningen är varierad med såväl traditionella lektioner som lektioner med praktiska inslag. Du får samma breda behörighet som inom de övriga naturinriktningarna.
Timplaner 
Kontaktpersoner :
Det finns ting som är oändliga: universum och mänsklig dumhet; och när det gäller universum är jag inte helt säker.
(Albert Einstein)

Is there life on Mars?

(David Bowie)