Sjukanmälan ska ske senast kl 08.00

Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare om eleven inte är myndig.
Sjukanmälan registreras ej om den är gjord av elev under 18 år.
Vid anmälan uppges hur lång frånvaron beräknas bli - om man inte vet det, måste anmälan upprepas nästa dag.

Tre olika vägar till sjukanmälan


blue01Med inloggning till Dexter (myndiga elever/vårdnadshavare).
Mer information om och instruktioner för Dexter finns här.     

1335103702 blue02Mejl till frv(@)vgy.se
1335103586 blue03Per telefon: 08-505 55 199

Om eleven blir sjuk under dagen
Om eleven blir sjuk under dagen anmäls detta snarast på samma sätt som ovan. Meddela vilken tid eleven lämnar skolan.