Att söka plats under pågående läsår

Det är många som hör av sig och vill börja hos oss även efter avslutad intagning. I händelse av avhopp i den aktuella klassen så tar vi in elever som står på vår intresselista. Om du vill sätta upp dig på den så ber vi dig skicka in följande dokument: 
  • En ansökan där det klart framgår vilket program och inriktning du vill gå på. Om du kan tänka dig flera program/inriktningar, så rangordna dem. Ange bara de inriktningar som du verkligen kan tänka dig.
  • Se till att du skickar med alla telefonnummer och mejl-adresser vi kan nå dig på!
  • En kopia på nians betyg eller de betyg du fått på gymnasiet (ansökan till åk 2 och 3).
  • En individuell studieplan som visar vilka kurser du läser i år och ska läsa på det program du går nu.
Fyll i blanketten och skicka din ansökan nu.
vgy111