Föreläsning i studieteknik för ekonomer och beteendevetare i Åk1

Föreläsning i studieteknik för åk 1 på Ek-programmet och beteende inriktningen.Stort tack Björn Liljeqvist för en inspirerande och givande föreläsning

Mösspåtagning 2022