Föreläsning i studieteknik för ekonomer och beteendevetare i Åk1

Föreläsning i studieteknik för åk 1 på Ek-programmet och beteende inriktningen.Stort tack Björn Liljeqvist för en inspirerande och givande föreläsning

Mösspåtagning 2022

Broschyr Modul 2018 2019
IT-frågor
För hjälp med IT-frågor klicka här
  • Policydokument
  • Läsårsplanering
 
30 okt
Lov
Datum 30.10.2023 - 03.11.2023
30 nov
4 dec
Öppet hus
Datum 04.12.2023
6 dec
Resursdag
Datum 06.12.2023
22 dec
Lov
Datum 22.12.2023 - 08.01.2024