Hållbart knytkalas

20NAD avslutar ett ämnesövergripande matprojekt med ett hållbart knytkalas. Eleverna har planerat och lagat maten själva. De redogör också för rätterna och ingredienserna ur ett hållbarhetsperspektiv.

VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa