ChangeMakers-träff på Åland

Värmdö gymnasium deltar för andra året i EU:s Central Baltic-projekte ChangeMakers. NASA-eleverna i 20NAD jobbar parvis i team med två-tre elever från Åland, Finland, Estland eller Lettland. Teamens mål är att lösa en given miljöutmaning genom att presentera en företagsidé.

Till sin hjälp har de mentorer från olika universitet, bl.a. Stockholms universitet, och experter från företag. Det mesta av arbetet sker inom ramen för engelska 6, geografi 1 samt samhällskunskap 2. Målet är att de ska presentera sina företagsidéer i Finland v. 16.

Läs mer här