Föreläsning om klimat och hållbar utveckling 24/9

I ett samarbete med Stockholms universitet får Värmdö gymnasiums SA- och NASA-elever en föreläsningsserie om klimat och hållbar utveckling. Idag har eleverna i 19NAD, 20SAA och 20SAB fått lyssna på Johan Kuylenstierna som föreläser om både klimatkris och möjligheter.

VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa