VGYs Unga och Röda är skolans socialistiska förening. VI är relativt nystartade men har regelbundna möten där vi diskuterar politik, planerar aktiviteter och dylikt. VGYS Unga och Röda är en förening med mycket energi och idéer. Vi är öppna för alla typer av socialister, allt från anarkister, marxist-leninister och socialdemokrater. Om Du känner dig röd och vill vara med i diskussionerna eller agitera på skolan så är Du välkommen!
Kontakta någon i styrelsen för mer information

Styrelsen består för närvarande av:
Ordf. Herman Möller 12SAA
Sekr. Oskar Lindberg 12SAA