Användarnamn och lösenord i FirstClass är samma som i Windowsinloggningen på skolans datorer och din Elev-PC. Det innebär att det lösenord man har i Windows också gäller för FirstClass. 

Om lösenordet inte fungerar är det första som ska kontrolleras ifall Windowslösenordet har gått ut (sker en gång per termin) och därför måste ändras. Om lösenordet gått ut får man en uppmaning att byta det när man loggar in till Windows, och därigenom uppdateras samtidigt FirstClass-lösenordet automatiskt.

Reglerna för lösenord är:

 • Lösenordet ska bestå av minst 7 tecken totalt.
 • Lösenordet ska bestå av minst tre olika sorters tecken (d.v.s. ur grupperna stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken). Undvik å, ä och ö.
 • Lösenordet får inte ha använts tidigare.

 

Lägg märke till att smartphoneapparna (iOS/Android) oftast använder sparade lösenord och därför av någon anledning inte märker att lösenordet egentligen gått ut. Det kan alltså gå utmärkt att logga in på telefonen medan det blir stopp på datorn.

OBS! Menyvalet Samarbeta>Byt lösenord i FirstClass har ingen effekt - för att byta lösenord för FirstClass måste man byta Windowslösenordet när man är i skolan.

Det finns numera två olika FirstClass-appar till Android genom vilka man på ett smidigt sätt kan komma åt sitt FirstClass-konto när som helst och var som helst. Man får genom apparna tillgång till

 • E-post
 • Konferenser
 • Firstclass-dokument och filarkiv
 • Kalender och Kontakter
 • Tisdags- och examinationskalender

FirstClass Mobile använder det klassiska utseendet som påminner om det FirstClass-program man installerar på datorn.

FirstClass GO använder det nya webbutseendet som FirstClass webbmejl har.

oneLadda ner och installera appen
Ladda ner  FirstClass GO från Google .

twoGöra inställningar och starta appen
Första gången FirstClass GO-appen startas måste man fylla i Internet-adressen till skolans mejlserver, annars visas ett felmeddelande som säger att   servern inte kunde hittas. I FirstClass GO fyller man  firstclass.vgy.se i fältet Server i det vita adressfältet högst upp på skärmen.
I fälten Användar-ID resp. Lösenord matar man sen in sina inloggningsuppgifter och klickar på Logga in för att logga in!
 

Det finns numera två olika FirstClass-appar till iOS genom vilka användare av iPhone och iPad kan komma åt sitt FirstClass-konto när som helst och var som helst. Man får genom apparna tillgång till

iphone

 • E-post
 • Konferenser
 • Firstclass-dokument och filarkiv
 • Kalender och Kontakter
 • Tisdags- och examinationskalender

FirstClass Mobile använder det klassiska utseendet som påminner om det FirstClass-program man installerar på datorn.

FirstClass GO använder det nya webbutseendet som FirstClass webbmejl har.

oneLadda ner och installera appen
Ladda ner antingen FirstClass Mobile eller FirstClass GO från App Store (båda är gratis).
 
twoGöra inställningar och starta appen
Första gången FirstClass-appen startas måste man fylla i Internet-adressen till skolans mejlserver, annars visas ett felmeddelande som säger att   servern inte kunde hittas. I FirstClass Mobile fyller man i fc.vgy.se i fältet Server, medan man i FirstClass GO fyller i firstclass.vgy.se i det vita adressfältet högst upp på skärmen.
I fälten Användar-ID resp. Lösenord matar man sen in sina inloggningsuppgifter och klickar på Logga in för att logga in!
 
FC iphone       fcgoios
oneLadda ner programmet
Klicka på den lämpligaste länken i tabellen här nedanför, baserat på vilken plattform du använder. Ladda ner eller kör filen.

WINDOWS

MAC

I WEBBLÄSAREN

twoInstallera programmet
När nedladdningen är klar, starta programinstallationen genom att dubbelklicka på filen du laddade ner om det inte sker automatiskt (i Windows kan du behöva godkänna att du vill installera ett program genom att klicka på Kör i en säkerhetsvarningsruta som dyker upp). Installationsprogrammet visar dig nu en följd av dialogrutor med bl.a. installationsinställningar och licensregler. Följ installationsprogrammets instruktioner och godkänn alla dialogrutor som visas. Efter en stund talar programmet om att installationen är klar. Klicka då på Slutför.

threeGöra inställningar och starta programmet
Första gången First Class startar efter installationen måste du fylla i Internetadressen till skolans mejlserver, annars kommer du att få ett felmeddelande som säger att servern inte kunde hittas. Starta FirstClass med genvägen som installationsprogrammet lagt på skrivbordet. När dialogrutan Logga in visas, klicka på den blå pilen längst ner till vänster bredvid texten Avancerat. Fönstret blir då större och visar ytterligare knappar - klicka på den som heter Ställ in. Detta öppnar fönstret Tjänsteinställningar.

FC 1     fc-2


Se till att det vid Server står fc.vgy.se. Mata in detta om det är tomt eller står någonting annat. Klicka på Spara för att återgå till Logga in-rutan och logga in på ditt FirstClass-konto!

FC 3
Adressen till Värmdö gymnasiums FirstClass-server är fc.vgy.se