Får man full meritpoäng på Värmdö gymnasiums program?

Ja, man kan få full meritpoäng på alla våra utbildningar. Då måste man läsa moderna språk, minst steg tre, och använda sitt individuella val för kurser som ger meritpoäng. Våra studievägledare hjälper alla elever med de olika valen när det blir aktuellt.

Läs mer om meritpoäng: https://www.antagning.se