Får alla elever busskort?

Elever som bor längre bort än sex kilometer får SL-kort som gäller på dagtid, vardagar. Kortet kan, på egen bekostnad, kompletteras med fritidsbiljett och gäller då dygnet runt alla veckans dagar.