Boka ett klassrumsbesök av bibliotekarien i samband med att elverna ska påbörja sina gymnasiearbeten. Bibliotekarien tar upp informationssökning, källvärdering och källhantering och visar exempel på användbara resurser och tjänster. Besöket tar mellan 30-60 minuter. Boka gärna i god tid. I mån av tid kan bibliotekarien även göra återbesök vid ett senare tillfälle.

Alla elever i årskurs 1 ska, helst under sin första termin, få en genomgång av bibliotekets utbud och resurser. Boka in ett klassrumsbesök av bibliotekarien.Det är lämpligt att boka besöket i samband med en uppgift där eleverna behöver söka information på egen hand.  Det innebär att inte bara svensklärarna kan boka, utan att eleverna lika gärna kommer på en lektion i sitt karaktärsämne.

Syftet är att eleverna ska upptäcka att de kan vända sig till bibliotekarierna när de behöver hjälp med informationssökning, källvärdering eller arbete med skönlitteratur. 

Hitta relevanta resurser i biblioteket

I det fysiska biblioteket finns vårt bokbestånd, tidskrifter, datorer, studieplatser samt bibliotekarierna. Du har alltid möjlighet att skicka dina elever till biblioteket för stöd med informationssökning eller boktips. Bäst resultat får du om du talar om när klassen ska komma och delar upp eleverna i mindre grupper.