Elevhälsoteamet på Värmdö gymnasium består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger, studievägledare och programrektor.
Elevhälsans uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödjande i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det sker tillsammans med elever, lärare och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra skolmiljö.
Elevhälsoteamet kartlägger enskilda elevers behov av stöd och ser till att rätt stöd sätts in som hjälp för att klara utbildningen.
vgy224

Stipendieansökningar

Information om stipendier

Personbevis behövs för att söka. Gå in och beställ på Skattemyndighetens hemsida www.skatteverket.se

Taxerad inkomst: Föräldrars inkomst ska uppges när man söker vissa stipendier. Skattemyndighetens hemsida

Gratis stipendiesökning från www.lycknis.se

www.stiftelser.lst.se

www.advokatjelder.se Gustav och Ida Unmans donationsfond

www.almsstiftelse.org Axel och Sofia Alms stiftelse

 

Stipendieförteckning

Gålöstiftelsen

Box 225 47 104 22 Stockholm

Tel 651 41 63 E.post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stiftelsen Gustaf  och Ida Unmans donationsfond

Advokat Lars Jelder  Box 22253 10422 Stockholm

Tel 08-24 29 90

Blanketter: www.advokatjelder.se sista ansökningsdatum 7 februari

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds Stiftelser

Box 7831 103 98 Stockholm

Villkoren för understöd är studiebegåvning och en besvärlig ekonomisk situation. Ansökningsblanketter på corpnordics hemsida

Sista ansökningsdag 1 februari 1 maj och 1 oktober

Anna Whitlocks Minnesfond

Ansökningsblanketter på http://www.whitlocks.se/

I studion kan du få hjälp av utbildade specialpedagoger om du behöver stöd för att klara studierna. Vid frågor kontakta våra specialpedagoger Fredrik Stenis och Linnea Stensdotter.

Vi i Studion kan hjälpa dig som

 • har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter
 • har svårt att planera, strukturera och organisera inför läxor, prov, inlämningar och redovisningar
 • behöver hjälp för att uppnå E i Engelska 5-6, Matematik 1-5 eller Svenska / Svenska som andraspråk 1-3 under pågående kurs
 • har fått F i Engelska 5-6, Matematik 1-2 eller Svenska 1-2

Drop in-stöd
Matematik:
 • Måndagar 15:45-17:30 i C213
 • Tisdagar 08.30-10.00 i C213
 • Onsdagar 15:45-16:45 i C213
Fysik:
 • Måndagar 15:45-17:15 i C213
Läxhjälp, studieplanering:
 • Tisdagar 14:00-17:00 i Studion
 
STENIS FREDRIK

Fredrik Stenis

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
fredrik.stenis(@)vgy.se

Kontakta Fredrik Button

INGER ALMRYD

Linnea Stensdotter

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
linnea.stensdotter(@)vgy.se

Kontakta LinneaButton

EVA AHLSTEDT

Elin Dahlgren

Svenska som andraspråk
Rum: B15
tel: 505 551 51
elin.dahlgren(@)vgy.se

Kontakta ElinButton

Anna Fagrell

Anna Fagrell

Matematik
Rum:B31
tel: 505 551 48
anna.fagrell(@)vgy.se

Kontakta AnnaButton

Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. På Värmdö gymnasium läser du som regel ditt individuella val i årskurs 3. Valet gör du i åk 2 i januari. Kurserna ligger parallellt över båda terminerna under årskurs 3, en kurs på onsdagarna och en på torsdagarna.

Liksom i alla andra kurser får du betyg i individuellt val efter avslutad kurs. Det betyget har lika stort värde vid ansökan till vidare studier som andra betyg. Vissa kurser: matematik 3 (beroende på vilken utbildning du söker) eller högre och Engelska 7 ger dock extra meritpoäng.

I kurskatalogen finns 26 kurser att välja mellan. Här kan du välja olika kurser som intresserar dig, fördjupa dig inom ett ämnesområde genom att välja flera kurser inom samma ämne och du kan öka din behörighet genom att välja teoretiska kurser från andra program. Hälften av kurserna erbjuds på onsdagarna, hälften på torsdagarna. Några kurser dubbleras och erbjuds både onsdagar och torsdagar. ( Två 50-poängskurser, Psykologi 1 och 2a, erbjuds på onsdagar som ett kombinationspaket ).

Alla kurser kommer inte att starta. Det krävs ett tillräckligt stort antal elever för att kursen skall bli av. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat. Observera att du inte kan välja kurser som redan ingår i ditt program.

Om du inte kan få ditt förstahandsval brukar du i regel få ditt andrahandsval. Om inte heller andrahandsvalet blir av, så kommer det att ske ett kompletteringsval i mars.

Möjligheterna att ändra sitt val i övrigt är starkt begränsade. I maj kommer det att finnas vissa möjligheter till omval. I augusti är det inte längre möjligt att byta kurs, såvida det inte finns mycket särskilda skäl. Respektive programrektor ansvarar i så fall för detta.

 • I kurskatalogen beskrivs kursinnehållet kortfattat. I kurskatalogen finns även länk till Skolverkets hemsida, där du hittar ytterligare information om kurserna.

        Kurskatalog individuellt val

Information om vilken behörighet som krävs inför vidare studier kan Du få av studie- och yrkesvägledarna

 Hur du väljer dina kurser?

 • Ditt val gör du i Dexter
 • Inloggning i Dexter sker med samma inloggningsuppgifter som vid inloggning på datorn. Om du loggar in från annan plats än skolan sker inloggning med Bank-ID.
 • Förutom förstahandsval ska du dessutom ange ett reservalternativ.
Ibland behöver man någon att prata med i förtroende. På Värmdö gymnasium kan du i lugn och ro samtala med vår skolsköterska om medicinska frågor eller med vår kurator om personliga eller sociala frågor.


Vi som jobbar här är:

EHRNLUND JESSICA

Under revidering

SKOLSKÖTERSKA
måndag-fredag 08:00-16:30

telefon: 08-505 551 19

 

OLA KURATOR

Ola Sundberg Lax

KURATOR
måndag-fredag: 08:00-16:30

telefon: 08-505 551 18
ola.lax(@)vgy.se

Kontakta Ola 

 

Extern hjälp och rådgivning:

Vårdcentral
Närmaste vårdcentral är Capio vårdcentral vid Gullmarsplan. Det tar ca 5 minuter att gå dit från skolan. Deras öppettider är generösa och de har drop-in. Läs mer på Capios hemsida

Akutmottagning
Närmaste sjukhus är Södersjukhuset/SÖS. Växel 08-616 10 00

Vårdguiden
Ger tips och råd via internetsidan och telefon 1177

Skolkurator

Samtalsstöd för elever

Mitt arbete är att lyssna, stötta och försöka hjälpa till så att elever klarar skolan så bra som möjlighet utifrån sina förutsättningar.

Samtalen ska ge stöd och hjälp att reda ut och bearbeta frågor som rör personliga svårigheter, oro för sin egen hälsa,  studier, familj, kamrater.

För stipendieansökningar, se länkar

Välkommen att höra av dig till

telefon: 08-505 551 18
ola.lax(@)vgy.se

Skolkurator har lagstadgad tystnadsplikt.