TEKNIKPROGRAMMET (Se presentationsvideo)
TETeknikprogrammet handlar om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Du får träna dig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Efter examen från Teknikprogrammet har du kunskaper och behörighet för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och humaniora. Teknikprogrammet ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar och passar dig som i framtiden vill arbeta inom yrken som kräver kunskaper om teknik, matematik och datorer. På Värmdö gymnasium finns inriktningen Informations- och medieteknik.

logoSkolverket

Kontaktpersoner:

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET, SA (Se presentationsvideo)
[ programmet som ställer de intressanta frågorna ]

SASamhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället samspelar, utvecklas och fungerar. Frågor om politik, ekonomi, miljö och sociala frågor liksom människan som individ och i grupp genomsyrar utbildningen.

På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier. Efter din gymnasieexamen är du välförberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.

logoSkolverket

 
Kontaktpersoner för Samhällsvetenskapsprogrammet :
ESTETISKA PROGRAMMET (Se presentationsvideo)
ES Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt. På Värmdö gymnasium finns musikinriktningen av det estetiska programmet.

logoSkolverket


Kontaktpersoner för Estetiska programmet :
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET, NA (Se presentationsvideo)

NAGemensamt för våra fyra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. Alla inriktningar erbjuder också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap.

Naturvetenskapliga upptäckter har revolutionerat vår syn på världen. Mycket återstår att göra. Temperaturen ökar på jorden och isarna smälter. Vi behöver nya och klimatsmarta energikällor. Kan vi bota alla sjukdomar? Det är naturvetenskapen som kan ge oss lösningarna.

Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

logoSkolverket


Kontaktpersoner för Naturvetenskapsprogrammet :
EKONOMIPROGRAMMET, EK (Se presentationsvideo)
[ programmet som lyfter slöjorna och ger dig svaren ]

EKPå ekonomiprogrammets båda inriktningar får du lära dig grunderna i ekonomi, juridikoch entreprenörskap. Du kan fortsätta med ditt moderna språk eller välja ett nytt. Alla ekonomielever läser psykologi. Förmågan att kommunicera på ett övertygande sätt, såväl muntligt som skriftligt, tränas regelbundet.

Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet passar dig som i framtiden vill arbeta med företagande, samhällskunskap, ekonomi, juridik och språk.

logoSkolverket

Kontaktpersoner för Ekonomiprogrammet :